Szkoła językowa jaka forma opodatkowania
Edukacja

Szkoła językowa jaka forma opodatkowania

Szkoły językowe są obecnie doskonałym sposobem na poszerzenie horyzontów. Wiele osób, w szczególności tych, które zakończył już proces edukacji, chętnie sięga po tego typu formę szkoleń w celu zwiększenia swoich kwalifikacji, czy nabycia dodatkowego doświadczenia. Trzeba pamiętać, iż na rynku pracy widocznych jest wiele zmian. Coraz większa liczba pracodawców wymaga nie tylko konkretnych umiejętności, związanych z piastowanym stanowiskiem, ale także przynajmniej komunikatywnej umiejętności posługiwania się językiem obcym. Do najpopularniejszych należy oczywiście język angielski, który jest językiem uniwersalnym, umożliwiają komunikację na szczeblu międzynarodowym, niezależnie od narodowości. Wiele firm, działających na terenie Polski to spółki zagraniczne. Umiejętność przedstawienia swojej osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej w obcym języku jest coraz wyżej ceniona. To natomiast przekłada się na rozwój rynku, związanego z nauką języków obcych. Coraz częściej można spotkać ogłoszenia związane z poszukiwaniem lektorów języków obcych. Także kurs angielskiego dla firm to kolejna forma szkoleń, które często organizowane są przez pracodawców. Posiadasz wysokie umiejętności dydaktyczne i językowe oraz zastanawiasz się nad własną działalnością? Być może szkoła języków obcych jest sposobem na firmę, w którym zdołasz wykorzystać swoją wiedzę i poczuć się naprawdę spełnionym w pracy.

Szkoła językowa – od czego zacząć?

Zanim w ogóle dojdzie do założenia działalności, warto stworzyć swój biznes plan. To na jego podstawie realizowane będą kolejne cele zawodowe, także finansowe. Jasno określony plan działania bardzo pomaga i organizuje czas pracy, a także wymusza podejmowanie konkretnych działań. Należy również wybadać rynek, uzyskać informacje na temat tego, kim są potencjalni klienci, by jak najlepiej wystartować. Istnieje możliwość prowadzenia w pierwszej kolejności ograniczonej liczby zajęć, by następnie, gdy posiadać się będzie już wstępną bazę klientów. Kurs angielskiego dla dzieci z pewnością będzie stanowić jeden z podstawowych elementów prowadzenia działalności. Jeszcze przed jej założeniem warto określić, jaka grupa wiekowa jest optymalna. Nie każdy jest w stanie pracować na przykład z małymi dziećmi, w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które wymagają innego rodzaju narzędzi i metod dydaktycznych. W inny sposób przeprowadza się również szkolenie językowe dla firm. Nakreślenie docelowej grupy klientów ułatwi zebranie materiałów dydaktycznych, które ułatwią pracę przede wszystkim w pierwszym etapie prowadzenia działalności.

Szkoła językowa – jakie wykształcenie?

Jeśli ktoś zastanawia się nad założeniem szkoły językowej i prowadzeniem samodzielnej działalności gospodarczej, nie musi posiadać wykształcenia kierunkowego, w tym przypadku filologicznego. Niezbędne natomiast są umiejętności dydaktyczne, płynne przekazywanie wiedzy, także cierpliwość, ale przede wszystkim dogłębna wiedza, związana z konkretnym językiem. Dla wielu osób kursy językowe to możliwość zdobycia także certyfikatu poświadczającego nabytą wiedzę. Jeśli dana firma nie ma możliwości wystawienia takiego dokumenty, może poradzić klientom podjęcie oficjalnego egzaminu językowego, który również jest dokumentem respektowanym na arenie międzynarodowej.

Szkoła językowa – jak założyć?

Działalność tego typu zakłada się podobnie, jak innego rodzaju firmy. W pierwszej kolejności należy określić jej charakter. Jeśli ktoś planuje samodzielnie świadczyć usługi, szkoła języków obcych będzie mieć charakter jednoosobowej działalności. W przypadku, gdy będzie to firma partnerska, doskonale sprawdzi się spółka cywilna. Osoby, które dotychczas nie miały doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu działalności gospodarczej powinny także skorzystać z pomocy księgowej lub przekazać tego typu zadania biuru księgowemu, które zadba o kwestie formalne i ułatwi prowadzenie działalności pod kątem rozliczeń z poszczególnymi urzędami.

Jaką formę opodatkowania wybrać dla szkoły?

Każda firma zobowiązana jest do odprowadzania podatku dochodowego na podstawie tego, jaki dochód generuje. Jednak istnieje kilka możliwości, z których praktycznie każda może być zastosowana w przypadku szkoły językowej. Opcją pierwszą jest opodatkowanie na zasadach ogólnych. Oznacza to, iż dochód, pomniejszy o kwotę wolną od podatku, podlega podatkowi w wysokości 17%. Trzeba pamiętać, iż w tym przypadku istnieją dwa progi podatkowe: I próg podatkowy – 17% oraz II próg podatkowy – 32%. Kwota, która stanowi granicę pomiędzy pierwszym a drugim progiem jest jasno określona. Można także skorzystać z opcji podatku liniowego. Jest to stały podatek w wysokości 19%, trzeba jednak pamiętać, iż w tej sytuacji nie ma możliwości korzystania z ulg podatkowych. Trzecim rozwiązaniem jest ryczałt. Podatek dla szkoły językowej wynosi 20%, jednak pozbawia osobę prowadzącą działalność możliwości rozliczenia wraz z małżonkiem. Każdy, z typów opodatkowania może być zastosowany względem szkoły językowej. Wybór najlepiej opcji warto przemyśleć, jak również zasięgnąć fachowej porady w tym temacie.

Back To Top