Prawo

Adwokat od prawa medycznego broni praw poszkodowanych pacjentów

Z punktu widzenia prawa jedyną podstawą odpowiedzialności karnej jest corpus delicti (przedmiot przestępstwa), które przewiduje prawo karne. Ustalenie jego obecności lub nieobecności w przypadku błędów medycznych jest dość trudne. Lekarz nie podlega odpowiedzialności karnej, jeżeli kierował się w swojej pracy wymogami praktyki medycznej, czyli ogólnie uznanymi i przyjętymi zasadami medycyny. Dziedzina prawa medycznego jest jednym z najważniejszych obszarów prawodawstwa, które pozwala pacjentom mieć pewność, że naruszenie ich praw, pociągnie za sobą odpowiedzialność i zapewni możliwość otrzymania odszkodowania w przypadku błędu medycznego. Wszystkie niejasności związane z tym problemem, potrafi wyjaśnić adwokat do prawa medycznego, dlatego warto skorzystać z porady prawnej, aby dowiedzieć się o zasadności swoich roszczeń.

prawo medyczne kancelaria w WarszawieW jakich przypadkach niezbędna jest pomoc prawna adwokat od prawa medycznego?

W przypadku postawienia nieprawidłowej diagnozy i podjęcia niewłaściwego leczenia przez lekarza, wykrycie błędów medycznych lub niewłaściwej postawy personelu jest możliwe. Adwokat do prawa medycznego będzie gotów chronić interesy pacjenta w postępowaniu sądowym lub przedprocesowym. Roszczenia dotyczące nadużyć medycznych są trudne ze względu na problemy związane z zebraniem podstawy dowodowej dla wymaganych dowodów. Wysoko wykwalifikowani prawnicy są gotowi rozpatrywać sprawy dotyczące zaniedbań medycznych na wysokim poziomie zawodowym. Posiadają duże doświadczenie w dziedzinie usług prawnych i towarzyszą klientom na wszystkich etapach procesu. Sprawy związane z błędem medycznym są skomplikowane i wymagają posiadania ogromnej wiedzy i znajomości przepisów prawnych. Szpitale, lekarze, ubezpieczyciele korzystają z usług specjalistów i dlatego bardzo często wygrywają na sali sądowej. Aby tego uniknąć trzeba uzbroić się we wsparcie adwokata do prawa medycznego, który będzie potrafił udowodnić rację swojego klienta.

Podstawy prawne dochodzenia odszkodowania za błąd medyczny lekarza

Przypadki błędów lekarskich należą do bardzo złożonych i skomplikowanych spraw. Aby poszkodowany miał prawo dochodzić odszkodowania za błąd medyczny, muszą mieć miejsce takie fakty jak:

 • Zaniechanie działań lekarza lub podjęcie działań niezgodnych z panującymi zasadami w medycynie, które skutkowały wystąpieniem błędu medycznego
 • Podjęcie przez lekarza nieprawidłowych działań spowodowało u pacjenta powstanie uszczerbku na zdrowiu, zgonu lub innego naruszenia stanu jego zdrowia
 • Niezbędne jest udowodnienie związku pomiędzy powstałym pogorszeniem się stanu zdrowia, a podejmowanym przez lekarza działaniem
 • Lekarzowi, który jest odpowiedzialny za stan chorego może zostać przypisana wina umyślną lub nieumyślna

Adwokat do prawa medycznego świadczy następujące usługi:

 • Doradztwo we wszelkich kwestiach prawa medycznego.
 • Porady prawne dotyczące wszelkich kwestii zgodności z prawem medycznym.
 • Sporządzanie roszczeń do instytucji medycznych.
 • Sporządzanie dokumentów sądowych: pozwy, itp.
 • Uczestnictwo w rozprawach przed sądami pierwszej i drugiej instancji, jako pełnomocnik.
 • Analiza prawna dokumentacji medycznej.

Zobacz również:

 

Adwokat do prawa medycznego będzie dążył do:

 • Pełne odszkodowanie za leczenie
 • Ustalenie faktu błędu medycznego, zaniedbania medycznego
 • Pełne odszkodowanie za koszty diagnozy, leczenia i rehabilitacji
 • Zwrot kosztów za leki
 • Zapewnianie możliwości opieki pooperacyjnej
 • Rekompensata za szkody niematerialne
 • Zwrot innych wydatków związanych z leczeniem i diagnozą.

W przypadku naruszenia praw pacjentów lub naruszenia zdrowia, w żadnym wypadku nie należy pozostawiać tej sytuacji bez reakcji, w przeciwnym razie sytuacja powtórzy się u kogoś innego.

JAK WIEDZA ADWOKATA DO PRAWA MEDYCZNEGO MOŻE POMÓC?Szybka pomoc adwokata do prawa medycznego pozwala ukarać lekarza za błąd medyczny

   Jeżeli doszło do popełnienia błędu medycznego przez lekarza, trzeba podejmować działania jak najszybciej. W takich przypadkach istnieje obawa o matactwo, dokonywanie zmian w historii choroby oraz innych dokumentach świadczących o zaniedbaniu czy nieprawidłowych decyzjach personelu medycznego. Szybka reakcja umożliwi przeprowadzenie sekcji zwłok, która potwierdzi zasadność stawianych lekarzowi zarzutów. Przed podjęciem daleko idącej decyzji, warto skorzystać z konsultacji prawnej świadczonej przez adwokata do prawa medycznego. Prawnicy korzystają z konsultacji medycznych świadczonych przez lekarzy w danej specjalności lub decydują się na analizę biegłego lekarza. Otrzymują rzetelną opinię, która wskaże, czy są szanse na wygranie sprawy. Nim pójdzie się do sądu, lepiej powierzyć zapoznanie się z daną sprawą doświadczonemu adwokatowi do prawa medycznego. Odszkodowania za błąd medyczny można domagać się od lekarza, który bezpośrednio opiekował się chorym lub od placówki medycznej. Czyli od stron, które odpowiadają za powstanie uszczerbku na zdrowiu lub zgonu pacjenta. Często odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania spada na ubezpieczyciela szpitala lub lekarza i w takim przypadku pozwanym staje się firma ubezpieczeniowa. Niestety te potężne organizacje mają doświadczonych prawników, którzy dbają o to, aby takich środków nie wypłacić albo znacznie zmniejszyć ich wielkość.

Back To Top