Dlaczego alkoholizm jest chorobą społeczną
Zdrowie

Dlaczego alkoholizm jest chorobą społeczną

Alkoholizm we wszystkich krajach rozwiniętych niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce wśród przyczyn rozwodów. Naturalnie, domowe pijaństwo znajduje odzwierciedlenie w życiu małżeńskim i rodzinnym, członkach rodziny, wychowaniu dzieci, a także w pracy i zachowaniach społecznych. Dlatego tak ważne jest leczenie alkoholizmu w placówkach dla anonimowych alkoholików lub w ośrodku zamkniętym dla uzależnionych od alkoholu.

Dlaczego alkoholizm jest chorobą społeczną?

Alkoholizm to typowe uzależnienie, powstające na bazie regularnego spożywania napojów alkoholowych od wielu lat. Przewlekły alkoholizm należy odróżnić od picia imprezowego, które jest spowodowane chwilami sytuacyjnymi, wadami wychowania, niską kulturą, rozwiązłością moralną. Jeśli w walce z tego typu nadużywaniem alkoholu jest wystarczająco dużo środków wpływu społecznego, to może pojawić się chroniczny alkoholizm. Prowadzi on do zaburzeń psychicznych i wielu innych chorób i wymaga skutecznej terapii alkoholowej.
Dlaczego tak ważna jest terapia alkoholowa dla kobiet?

Niestety, codzienne pijaństwo jest ściśle związane z utrwalonymi zwyczajami i tradycjami obchodzenia jakichkolwiek uroczystości, świąt, z niskim poziomem kulturowym rekreacji i wypoczynku, z niezdolnością ludzi do zajmowania się sobą. Szczególna uwaga, jest zwracana na nadużywanie mocnych trunków przez kobiety, wiąże się przede wszystkim z poważnymi konsekwencjami dla dzieci. W tym przypadku najlepsze rezultaty odwykowe osiągane są w długoterminowym ośrodku leczenia uzależnień od alkoholu, gdy kobieta pozbawiona jest negatywnych, codziennych bodźców. Alkoholizm matek prowadzi do szczególnie dotkliwych konsekwencji dla dzieci, które objawiają się zaburzeniami wzrostu, rozwoju umysłowego i fizycznego. Deformacjami twarzoczaszki (małogłowie, krótkie i wąskie szczeliny oczne, niedorozwój górnej i dolnej szczęki). Może również wystąpić anomalia stawów, wrodzone wady serca, anomalia zewnętrznych narządów płciowych, w ponad połowie przypadków dzieci cierpią na upośledzenie umysłowe, nerwice, epilepsje itp. Terapia alkoholowa dla kobiet w zamkniętym ośrodku przynosi korzyści dla całej rodziny, jeżeli alkoholu nadużywa również ojciec, dzieci trafiają do domu dziecka lub rodzin zastępczych.

Leczenie uzależnień alkoholowych może uratować rodzinę

Kolejną konsekwencją systematycznego alkoholizmu jest gwałtowny spadek męskiej potencji, a nawet pojawienie się impotencji. W intymnych związkach ze strony alkoholika przejawia się agresywność, okrucieństwo, co powoduje negatywne uczucia u kobiet, a niektórych przypadkach może prowadzić, jak już wspomniano, do zaburzenia erekcji. Anonimowość i dobre warunki zapewnia odwyk alkoholowy prywatnie realizowany według określonego programu. Specjaliści pracują razem z osobą uzależnioną, organizując psychologiczną terapię przeciwalkoholową, która uczy alkoholików życia w społeczeństwie.

Dlaczego alkoholizm jest chorobą społecznąW rodzinie, w której jedno z rodziców regularnie pije, nie ma warunków do normalnego wychowania i rozwoju dzieci. Dzieci i inni członkowie rodziny doświadczają wstydu przed znajomymi, przyjaciółmi, sąsiadami, krewnymi pijącego mężczyzny (kobiety). Z reguły alkoholicy popełniają wiele antyspołecznych czynów (bójki, chuligaństwo, skandale itp.). Ważne jest dotarcie do świadomości osoby uzależnionej i przekonanie jej, że można żyć a nawet bawić bez wódki, wina czy piwa. Prywatne odwyki alkoholowe mają narzędzia i dobrze wyszkoloną kadrę medyczną, która potrafi takie zadanie wykonać i przywrócić alkoholika na łono rodziny i całego społeczeństwa. Tak alkoholizm jest chorobą społeczną, z którą trudno jest wygrać, ale można tego dokonać. Jeżeli terapie AA zawodzą, jedynym rozwiązaniem jest ośrodek zamknięty dla uzależnionych od alkoholu, który też często ratuje życie alkoholika.

Niepełnoletnie dzieci w rodzinie alkoholików

W okresie dojrzewania dysfunkcyjne środowisko rodzinne ma szczególny wpływ na powstawanie uzależnienia od alkoholu. Należy zwrócić uwagę na następujące okoliczności przyczyniające się do alkoholizmu dorastającego – alkoholizm ojca, alkoholizm matki oraz ich niemoralne zachowanie. Utrata ojca, sytuacja konfliktowa w rodzinie i zaniedbania pedagogiczne i społeczne związane z poprzednimi czynnikami.To wszystko przemawia za tym, że rodzice powinni być poddani leczeniu uzależnień od alkoholu, nie w domowym zaciszu, ale w prywatnym ośrodku leczenia alkoholizmu. Takie osoby należy izolować od ich środowiska, które wpływa destrukcyjnie na całą ich rodzinę.

Warunki życia w niekompletnych lub rozbitych rodzinach mają również duży negatywny wpływ na dzieci, młodzież. Oczywiście ojciec i matka są pierwszymi i najbardziej przekonującymi wzorcami zachowania dziecka.To z niewłaściwego zachowania rodziców wynikają wady w wychowaniu i rozwoju moralnym dzieci. W większości przypadków nastolatki, które regularnie lub często piją alkohol, zaczęły to robić w rodzinie, naśladując dorosłych i za ich zgodą. Często te dorosłe już dzieci trafiają na zamknięty odwyk alkoholowy. W rodzinach, w których jeden z małżonków nadużywa alkoholu, pojawiają się trudności materialne, obszar zainteresowań duchowych stopniowo się zawęża. Małżonkowie coraz bardziej się od siebie oddalają. Małżeństwo przechodzi najtrudniejszą próbę. W takich warunkach następuje rozpad rodziny.

Back To Top