Usługi

Pracownicy ze Wschodu

Pracownicy ze Wschodu w twojej firmie

Od lat w Polsce obserwujemy sytuację, którą przedsiębiorcy określają mianem rynku pracownika. Jest to stan rzeczy, w którym to pracownik jest wysoce pożądany przez braki w kadrach firm. Skutkiem tego jest wyższa atrakcyjność podjęcia pracy w Polsce przez ludzi z innych krajów. Temu zjawisku przypisujemy źródło tego, że w Polsce pojawia się coraz więcej pracowników ze Wschodu.

Pracownicy ze Wschodu http://apsprofitpolska.pl/pl/pl/rekrutacja_kadr_pracodawcy_pracownicy_ze_wschodu_pl-html/ oznacza w tym wypadku zarówno najstarszą grupę imigracyjną na polskim rynku pracy, czyli Wietnamczyków, jak i bardzo widoczną od kilku ostatnich lat falę imigrantów z Ukrainy. Jest to kolej rzeczy, która w wysokim stopniu znajduje sobie poparcie wśród pracodawców oraz większości ugrupowań politycznych. Osoby, które poszukują pracy w Polsce to w większości przyjaźnie nastawieni ludzie, poszukujący możliwości rozwoju i podjęcia legalnej pracy zarobkowej, co przekłada się na większy dobrobyt całego kraju.

Będąc przedsiębiorcą w Polsce, powinno się szukać każdej możliwej okazji do pozyskania pracowników zarówno liniowych, jak i wykwalifikowanych specjalistów, mogących wnieść bezcenny bagaż doświadczeń i wiedzy do firmy. Zatrudnianie pracowników ze Wschodu jest jednak procesem stosunkowo wymagającym, należy go rozpatrywać w kategoriach inwestycji. Przed przystąpieniem do tego wyzwania należy się solidnie przygotować, rozplanować proces zwracając uwagę na to, jakie problemy mogą pojawić się w trakcie.

Pierwszym wyzwaniem, jakie stoi przed przedsiębiorcom, chcącym zatrudnić pracowników ze Wschodu, jest zdjęcie bariery językowej, jaka najpewniej pojawi się już przy pierwszej interakcji. Oczywiście, że bardzo wielu imigrantów zna języki, w tym także język polski, jest to jednak język dosyć niszowy, a na pewno poziom słownictwa i płynności językowej poszczególnych kandydatów będzie się różnił. Przedsiębiorcy chcący zatrudnić pracowników ze Wschodu w firmie mają zatem ostatecznie trzy, główne możliwości.

W kolejności nieprzypadkowej pierwszym, najczęstszym rozwiązaniem, jest ustalenie wspólnego języka pracy dla wszystkich pracowników. W wypadku średnich i dużych przedsiębiorstw bardzo popularnym rozwiązaniem jest wdrążenie języka angielskiego jako głównego przy wszystkich projektach, nawet na poziomie wewnętrznej korespondencji. Wynika to z prostej przyczyny, że większość osób na Ziemi uczy się języka angielskiego jako drugiego lub trzeciego. Pracownicy ze Wschodu w tym wypadku nie są odosobnieni. Jest to lepsze rozwiązanie niż podzielnie firmy na komórki, jeśli rozpatrywać całość w kontekście więzi między pracownikami.

Drugim rozwiązaniem przy zatrudnianiu pracowników ze Wschodu jest zapewnienie kursów językowych, najczęściej języka rodzimego dla firmy. Państwo Polskie jest w tej materii na tyle liberalne, że bardzo łatwo jest otrzymać dodatkowe dofinansowanie, lub skierowanie na takie kursy, opłacane z podatków w ramach funduszy integracyjnych. Takie rozwiązanie ma swoje zalety w postaci lepszej asymilacji pracowników rdzennych, którzy z większą swobodą będą odnosić się do nowych pracowników. Również kontakt z klientem oraz wymienianie korespondencji między przedsiębiorstwami jest w tym wypadku zdecydowanie ułatwione. Problemem natomiast będzie tutaj sama nauka języka, która może potrwać długo, nim pracownicy ze Wschodu osiągną niezbędną swobodę do samodzielnej pracy. W wypadku imigrantów z Ukrainy powinien być to krótszy proces, biorąc pod uwagę rodzimą gałąź języków słowiańskich.

Trzecim rozwiązaniem, które stosuje się głównie wobec specjalistów z różnych dziedzin, jest zatrudnienie tłumacza, który będzie prowadził komunikacje między poszczególnymi zespołami firmy. Taka sytuacja ma miejsce przy rekrutacji pracowników ze Wschodu http://apsprofitpolska.pl/pl/pl/rekrutacja_kadr_pracodawcy_pracownicy_ze_wschodu_pl-html/, gdy chcemy pozyskać bardzo wysoko wykwalifikowanych ludzi, którzy przyniosą zyski zdecydowanie przewyższające inwestycje w tłumacza. Jest to najrzadziej stosowane rozwiązanie, ze względu na to, że dotyczy wyjątkowej grupy pracowników, wąskiego grona. Mimo to jest ono warte rozważenia, zwłaszcza przy panujących brakach w sektorze Technologii Informacji.

Pracownicy ze Wschodu potrafią być również wyzwaniem ze względu na barierę kulturową, która potrafi być tym większa, im z dalszego kraju pochodzi pracownik. Mówi się bardzo wiele o istnieniu globalnej wioski oraz o kulturze masowej, jednak pewne różnice są wyraźne i trudne do przeoczenia. Jeśli zależy nam na pracowniku na długi okres oraz dbamy o poprawną atmosferę miejsca pracy, to wzięcie pod uwagę tego czynnika również będzie istotne.

Ostatnia rzecz jest powiązana z kwestiami tak zwanej kultury pracy. Wiele się mówi o stereotypach, które rządzą nacjami, jednak rzadko wspomina się o bardziej realnych kwestiach, jak różnice w sposobie pracy, które są preferowane w poszczególnych krajach. Pracownicy ze Wschodu obejmują także grupę osób z Korei Południowej, gdzie panuje restrykcyjna kultura pracy, odznaczająca się wysoką lojalnością wobec pracodawcy. O ile wydaje się to czystą zaletą, to należy baczyć na to, że takiej samej wydajności i lojalności pracownik może wymagać od pozostałych pracowników firmy. Może to oznaczać spięcia na linii komunikacyjnej, którym należy jak najszybciej zapobiec.

Mając to wszystko na uwadze, możemy rzetelnie zaplanować inwestycję w Pracowników ze Wschodu, licząc przy tym na znaczne zyski dla przedsiębiorstwa zarówno małego, jak i dużego.

Back To Top