Usługi

Pracownicy ze Wschodu

Od lat w Polsce obserwujemy sytuację, którą przedsiębiorcy określają mianem rynku pracownika. Jest to stan rzeczy, w którym to pracownik jest wysoce pożądany przez braki w kadrach firm. Skutkiem tego jest wyższa atrakcyjność podjęcia pracy w Polsce przez ludzi z innych krajów. Temu zjawisku przypisujemy źródło tego, że w Polsce pojawia się coraz więcej pracowników ze Wschodu. Pracownicy ze Wschodu w twojej firmie

Pracownicy ze Wschodu https://apsprofit.pl/dla-pracodawcy/pracownicy-z-ukrainy/  oznacza w tym wypadku zarówno najstarszą grupę imigracyjną na polskim rynku pracy, czyli Wietnamczyków, jak i bardzo widoczną od kilku ostatnich lat falę imigrantów z Ukrainy. Jest to kolej rzeczy, która w wysokim stopniu znajduje sobie poparcie wśród pracodawców oraz większości ugrupowań politycznych. Osoby, które poszukują pracy w Polsce to w większości przyjaźnie nastawieni ludzie, poszukujący możliwości rozwoju i podjęcia legalnej pracy zarobkowej, co przekłada się na większy dobrobyt całego kraju.

Będąc przedsiębiorcą w Polsce, powinno się szukać każdej możliwej okazji do pozyskania pracowników zarówno liniowych, jak i wykwalifikowanych specjalistów, mogących wnieść bezcenny bagaż doświadczeń i wiedzy do firmy. Zatrudnianie pracowników ze Wschodu jest jednak procesem stosunkowo wymagającym, należy go rozpatrywać w kategoriach inwestycji. Przed przystąpieniem do tego wyzwania należy się solidnie przygotować, rozplanować proces zwracając uwagę na to, jakie problemy mogą pojawić się w trakcie.

Pierwszym wyzwaniem, jakie stoi przed przedsiębiorcom, chcącym zatrudnić pracowników ze Wschodu, jest zdjęcie bariery językowej, jaka najpewniej pojawi się już przy pierwszej interakcji. Oczywiście, że bardzo wielu imigrantów zna języki, w tym także język polski, jest to jednak język dosyć niszowy, a na pewno poziom słownictwa i płynności językowej poszczególnych kandydatów będzie się różnił. Przedsiębiorcy chcący zatrudnić pracowników ze Wschodu w firmie mają zatem ostatecznie trzy, główne możliwości.

W kolejności nieprzypadkowej pierwszym, najczęstszym rozwiązaniem, jest ustalenie wspólnego języka pracy dla wszystkich pracowników. W wypadku średnich i dużych przedsiębiorstw bardzo popularnym rozwiązaniem jest wdrążenie języka angielskiego jako głównego przy wszystkich projektach, nawet na poziomie wewnętrznej korespondencji. Wynika to z prostej przyczyny, że większość osób na Ziemi uczy się języka angielskiego jako drugiego lub trzeciego. Pracownicy ze Wschodu w tym wypadku nie są odosobnieni. Jest to lepsze rozwiązanie niż podzielnie firmy na komórki, jeśli rozpatrywać całość w kontekście więzi między pracownikami.

Drugim rozwiązaniem przy zatrudnianiu pracowników ze Wschodu jest zapewnienie kursów językowych, najczęściej języka rodzimego dla firmy. Państwo Polskie jest w tej materii na tyle liberalne, że bardzo łatwo jest otrzymać dodatkowe dofinansowanie, lub skierowanie na takie kursy, opłacane z podatków w ramach funduszy integracyjnych. Takie rozwiązanie ma swoje zalety w postaci lepszej asymilacji pracowników rdzennych, którzy z większą swobodą będą odnosić się do nowych pracowników. Również kontakt z klientem oraz wymienianie korespondencji między przedsiębiorstwami jest w tym wypadku zdecydowanie ułatwione. Problemem natomiast będzie tutaj sama nauka języka, która może potrwać długo, nim pracownicy ze Wschodu osiągną niezbędną swobodę do samodzielnej pracy. W wypadku imigrantów z Ukrainy powinien być to krótszy proces, biorąc pod uwagę rodzimą gałąź języków słowiańskich.

Trzecim rozwiązaniem, które stosuje się głównie wobec specjalistów z różnych dziedzin, jest zatrudnienie tłumacza, który będzie prowadził komunikacje między poszczególnymi zespołami firmy. Taka sytuacja ma miejsce przy rekrutacji pracowników ze Wschodu, gdy chcemy pozyskać bardzo wysoko wykwalifikowanych ludzi, którzy przyniosą zyski zdecydowanie przewyższające inwestycje w tłumacza. Jest to najrzadziej stosowane rozwiązanie, ze względu na to, że dotyczy wyjątkowej grupy pracowników, wąskiego grona. Mimo to jest ono warte rozważenia, zwłaszcza przy panujących brakach w sektorze Technologii Informacji.

Pracownicy ze Wschodu lub pracownicy z Azji potrafią być również wyzwaniem ze względu na barierę kulturową, która potrafi być tym większa, im z dalszego kraju pochodzi pracownik. Mówi się bardzo wiele o istnieniu globalnej wioski oraz o kulturze masowej, jednak pewne różnice są wyraźne i trudne do przeoczenia. Jeśli zależy nam na pracowniku na długi okres oraz dbamy o poprawną atmosferę miejsca pracy, to wzięcie pod uwagę tego czynnika również będzie istotne.

Ostatnia rzecz jest powiązana z kwestiami tak zwanej kultury pracy. Wiele się mówi o stereotypach, które rządzą nacjami, jednak rzadko wspomina się o bardziej realnych kwestiach, jak różnice w sposobie pracy, które są preferowane w poszczególnych krajach. Pracownicy ze Wschodu obejmują także grupę osób z Korei Południowej, gdzie panuje restrykcyjna kultura pracy, odznaczająca się wysoką lojalnością wobec pracodawcy. O ile wydaje się to czystą zaletą, to należy baczyć na to, że takiej samej wydajności i lojalności pracownik może wymagać od pozostałych pracowników firmy. Może to oznaczać spięcia na linii komunikacyjnej, którym należy jak najszybciej zapobiec.

Mając to wszystko na uwadze, możemy rzetelnie zaplanować inwestycję w Pracowników ze Wschodu, licząc przy tym na znaczne zyski dla przedsiębiorstwa zarówno małego, jak i dużego.

Back To Top