Kredyty i pożyczki dla firm — optymalne metody finansowania działalności gospodarczej
Praca Usługi

Kredyty i pożyczki dla firm — optymalne metody finansowania działalności gospodarczej

Kredyty i pożyczki dla firm — optymalne metody finansowania działalności gospodarczej: do prowadzenia przedsiębiorstwa niezbędne jest nie tylko utrzymywanie płynności finansowej, ale również efektywne pozyskiwanie środków przeznaczonych na inwestycje. W przeciwnym razie dana firma nie jest w stanie się rozwijać i odniesie porażkę w rywalizacji ze swoją konkurencją. Na brak funduszy jest wiele rozwiązań, jednakże największą popularnością cieszy się zaciąganie kredytów i pożyczek dla firm. Różnią się one w porównaniu do ofert dostępnych dla osób fizycznych. Najczęściej na tego typu sposób finansowania decydują się właściciele małych i średnich przedsiębiorstw. W obliczu braku wystarczająco dużych oszczędność, pożyczki dla firm stanowią jedyną praktyczną metodę pozyskania sprzętu, pojazdów, biuro oraz pracowników — wszystkich elementów niezbędnych dla początkującego przedsiębiorcy. Na rynku dostępnych jest wiele typów produktów finansowych i właściwy wybór może sprawić trochę problemów.

Czym różni się pożyczka od kredytu?

Zazwyczaj pojęcia pożyczki i kredytu są używane zamiennie. Istnieje jednak pomiędzy nimi znacząco różnice. Ich znajomość jest niezwykle ważne z punktu widzenia osoby zainteresowanej tego typu produktem finansowym. Różnią się między innymi swoją podstawą prawną oraz tym, który podmiot może ich udzielać. Co więcej, pożyczki dla firm oraz kredyty zawierane są w oparciu o inne zasady. Pierwsze z nich są regulowane przez przepisy znajdujące się w Kodeksie cywilnym. Możliwy przedmiot umowy pożyczki dla firmy jest wskazane przez art. 720 par. 1 tejże ustawy. Warto zauważyć, że przepisy nie narzucają konkretnej formy umowy, o ile dotyczy wartości poniżej 1 tys. zł. W przypadku pożyczki dla firmy podmiot korzystający z tego typu metody finansowania nie musi wskazywać celu, w jakim ją zaciąga. To, czy dana pożyczka zostanie przekazana nieodpłatnie, czy też odpłatnie, zależy wyłącznie od stosunków, w jakich pozostają ze sobą obie strony umowy. Za podstawę zabezpieczenia może posłużyć weksel, poręczenie, zastaw lub zastaw rejestrowy.  Pożyczki są mniej regulowane niż kredyty i między innymi z tego powodu cieszą się dużą popularnością. Oczywiście pożyczki dla firm różnią się od tych, które udzielane są osobom fizycznym.

Podstawowe informacje na temat kredytów

Kwestie związane z umową kredytu regulowane są przez ustawę o prawie bankowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowa kredytu dotyczy sytuacji, w której bank zobowiązał się oddać do dyspozycji kredytobiorcy określoną sumę pieniędzy. W umowie musi zostać określony czas, na jaki osoba zaciągająca kredyt dostała pieniądze oraz to, na jaki cel zamierza je przeznaczyć. Z kolei kredytobiorca musi zwrócić nie tylko kwotę kredytu, ale również wszelkie odsetki naliczone zgodnie z warunkami umowy. Konieczne jest przestrzeganie terminów spłaty  oraz zapłacenie prowizji od danego kredytu. Co więcej, tego typu umowy musi zostać zawarta na piśmie. Wszelkie inne formy wiążą się z jej nieważnością. Jak widać, umowa kredytu jest o wiele bardziej sformalizowana od tej, którą zawiera się podczas udzielania pożyczki dla firmy. Kredyt jest rodzajem umowy celowej i bank ma prawo weryfikować, czy kredytobiorca używa uzyskanych środków finansowych zgodnie z celem określonym w dokumentacji.

Popularne typy kredytów zaciąganych przez przedsiębiorstwa

Dla prawidłowego rozwoju przedsiębiorstwa konieczne jest przeznaczenie wystarczająco dużo kapitału finansowego na cele inwestycyjne. Małych i średnich rozmiarów firmy często mają problemy ze sfinansowaniem inwestycji bez zewnętrznej pomocy. Dużą pomocą dla tych podmiotów są właśnie kredyty inwestycyjne. Zaciągane są między innymi na zakup pojazdów, maszyn, nieruchomości lub papierów wartościowych. Jeśli chodzi o górną granicę tego typu kredytu, zależy głównie od konkretnego banku. To, czy bank udzieli tam tak dużego kredytu, zależy od tego, czy uzna wybraną przez nas inwestycję za potencjalnie dochodową. Oprócz tego istotna jest także kondycja finansowa naszej firmy. Wiele banków wymaga od przedsiębiorcy posiadanie wkładu własnego o wysokości 20 lub 30% wartości finansowanej inwestycji. Co więcej, spłata kredytu inwestycyjnego może zostać rozłożona nawet na kilkanaście lat.

Dużą popularnością cieszą się kredyty obrotowe. Ich głównym zadaniem jest wspieranie firmy w utrzymywaniu płynności finansowej. Fundusze uzyskane w ramach tego typu kredytów przeznacza się zazwyczaj na wypłaty dla pracowników, spłatę pożyczek oraz zakup surowców koniecznych dla działalności gospodarczej firmy. Chodzi więc o finansowanie tych rzeczy, bez których przedsiębiorstwo nie byłoby w stanie funkcjonować. Zaciągane są na rozmaite okresy, chociaż na ogół kredytobiorcy decydują się wziąć kredyt na rok, z możliwością ewentualnego przedłużenia. W większości przypadków bank wypłaca je w formie jednorazowej. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wybrać opcję wypłacania tego kredytu w ratach. Banki nie udzielają kredytu obrotowego początkującym przedsiębiorcom. Dana firma musi funkcjonować na rynku od co najmniej roku, aby móc ubiegać się o taką formę finansowania. Stan finansowy firmy również ma wpływ na szanse uzyskania kredytu.

Back To Top