Poradnik na temat upadłości konsumenckiej
Prawo

Poradnik na temat upadłości konsumenckiej

O upadłości konsumenckiej słyszała już chyba zdecydowana większość Polaków. Jak pokazują wszystkie ogólnodostępne statystyki, z roku na rok coraz więcej osób podejmuje decyzję o tym, aby ogłosić upadłość konsumencką. W 2020 roku weszło w życie sporo zmian w prawie upadłościowym. W dzisiejszym artykule bardzo dokładnie je omówimy. Co daje upadłość konsumencka? Na to oraz wiele innych niezwykle ważnych pytań udzielamy odpowiedzi poniżej. Zapraszamy do lektury! 

Upadłość konsumencka – pakiet najważniejszych informacji 

Instytucję upadłości konsumenckiej wprowadzono do polskiego prawa przede wszystkim z myślą o wielu dłużnikach. Co daje upadłość konsumencka? Dzięki ogłoszeniu upadłości konsumenckiej możliwe jest odzyskanie wolności psychicznej oraz finansowej. Mimo tego, iż upadłość konsumencka pozwala na rozpoczęcie życia niejako od początku, to jednak osoby zadłużone powinny zdawać sobie sprawę z tego, iż ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z kilkoma istotnymi wyrzeczeniami. 

Upadłość konsumencka jest przeznaczona tylko dla tych, którzy są niewypłacalni. Jej podstawowym celem jest oddłużenie z całego istniejącego zadłużenia bądź z jego części, której konsument nie będzie mógł samodzielnie spłacić. Należy pamiętać także o tym, że upadłość konsumencka może zgodnie z obowiązującym prawem dotyczyć tylko tych długów, które istniały przed jej ogłoszeniem.

Czytaj także:

Do zadłużeń osoby zadłużonej mogło dojść nawet w umyślny, świadomy sposób. Osoby zadłużone, które specjalnie zaciągały kolejne długi, także mają prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Oczywiście, w takim przypadku sąd traktuje osoby nieco inaczej niż takie osoby, które znalazły się w złej sytuacji materialnej z powodu utraty miejsca pracy czy ciężkiej choroby. Kiedy dochodzi do niewypłacalności? Wtedy, gdy miesięczne wynagrodzenie pobierane przez daną osobę jest zbyt niskie, aby mogło one pokryć wszystkie wydatki związane z bieżącą spłatą wszystkich zadłużeń. W 2019 roku przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej zostały zmienione. Nowa ustawa została uchwalona w dniu 30 sierpnia 2019 roku, jednak weszła ona w życie dopiero w marcu 2020 roku. Wcześniej ustawę o upadłości konsumenckiej nowelizowano też w 2014 roku.

Znowelizowanie ustawy o upadłości konsumenckiej na przestrzeni ostatnich lat spowodowało, że z tej instytucji zaczęło korzystać coraz więcej osób. W 2014 roku były 32 przypadki skorzystania z upadłości konsumenckiej, zaś w 2015 roku odnotowano ich aż 2150. Liczba wniosków do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej była naprawdę ogromna. W 2018 roku skierowano do sądów aż 12719 takich wniosków.

Mnóstwo osób skorzystało z możliwości wnioskowania o upadłość konsumencką przede wszystkim dlatego, że wprowadzono nowe przepisy. Wielu ekspertów finansowych podkreśla też, że sporo osób może zdecydować się na złożenie wniosku o upadłość konsumencką bez dokładnego przeanalizowania innych dostępnych możliwości lub swojej aktualnej sytuacji finansowej. Wprowadzenie nowelizacji ustawy o upadłości konsumenckiej ma zatem naprawdę sporo atutów. Jak widać, odpowiedź na pytanie co daje upadłość konsumencka, brzmi: naprawdę sporo! 

Kto ma prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Czym jest upadłość już wyjaśniliśmy. Opisaliśmy także pokrótce co daje upadłość konsumencka. Teraz warto dokładnie opisać, kto konkretnie jest uprawniony do tego, aby ogłosić upadłość konsumencką. Jest to opcja przeznaczona dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz nie zasiadają w zarządzie jakiejkolwiek spółki.

Ogłoszenie upadłości osób fizycznych zawsze odbywa się w sądzie. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw. Z tego powodu każdy, kto chce ogłosić upadłość konsumencką, koniecznie musi skierować w tej sprawie wniosek do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania. Istotna informacja jest również taka, że prawo do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma nie tylko dłużnik, ale również jego wierzyciel. W trakcie procesu sądowego konieczne jest uzasadnienie, że osoba zadłużona nie ma jakichkolwiek możliwości, aby spłacić wszystkie swoje zaległości finansowe. 

Jakie warunki trzeba spełnić, by ogłosić upadłość konsumencką?

Co daje upadłość konsumencka? Tak jak wspomnieliśmy już powyżej, jest to wyjątkowa szansa na to, aby raz na zawsze uwolnić się od swoich problemów finansowych. Aby w sposób skuteczny ogłosić upadłość konsumencką, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do sądu oraz uiścić opłatę w kwocie 30 złotych. Wielu dłużników nie chce samodzielnie składać wniosków do sądu, dlatego korzystają z pomocy profesjonalnych kancelarii prawnych. 

Sąd w trakcie rozprawy dokona wnikliwej analizy sytuacji finansowej danej osoby. Wyda też decyzję, czy oraz ile długów będzie mogło zostać umorzonych. Jeśli okaże się, że umorzona może być tylko część długów, wówczas dłużnik będzie zobowiązany, aby w ratach spłacać pozostałe zadłużenie należne wierzycielowi. Sąd może także nakazać sprzedaż mienia należącego do konsumenta. Wówczas dłużnik zostanie zobowiązany do tego, aby oddać swoje mieszkanie, samochód bądź inne cenne aktywa. 

Back To Top