Cena wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
Budownictwo Technologia

Cena wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Wentylacja grawitacyjna wykorzystywana była od odległych czasów i jedynie modyfikowana była jej forma. To tradycyjne rozwiązanie, które ma wiele zalet, ale obecnie nie jest już najskuteczniejsze. Istota jego działania sprowadza się do różnicy w ciśnieniu, które jest naturalnie wytwarzane przez różnice w nagrzewaniu danych mas powietrza. W niektóre dni brakuje ciągu i ostatecznie system nie działa sprawnie. Nie jest to jednak najpoważniejszą wadą. Po prostu szkoda nie skorzystać z możliwości, które daje wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Właśnie temu tematowi przyjrzymy się bliżej w ramach tego artykułu. Jakie korzyści wiąże za sobą wykorzystanie tej technologii? Wreszcie ile musimy zapłacić za te przywileje?

Cena rekuperacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Najczęściej podaje się, że cena wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła mieści się w szerokim przedziale od 16000 do 36000 złotych. Jest to już całkowita kwota, która uwzględnia już cenę samego sprzętu, ale również montażu. Znaczącą część całkowitych kosztów stanowi sam rekuperator. Jest to urządzenie, które często jest porównywalne do serca całego systemu. Stanowi on więc również znaczącą część tego, co mieści się od 16 do 36 tysięcy złotych. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że rekuperator musi posiadać m.in. wymiennik ciepła (najczęściej przeciwprądowy), wentylatory (nawiewny i wywiewny), czujniki temperatur, wstępną nagrzewnicę, a także obudowę. Nadal jest to uproszczona budowa. Łatwo możemy zauważyć, że to musi być powiązane z proporcjonalnymi kosztami. Najczęściej ceny rekuperatorów mieszczą się w przedziale od 7000 do 25000 złotych. Pozostałe koszty odnoszą się przede wszystkim do zapewnienia odpowiedniego orurowania, montażu, a także instalacji czerpni i wyrzutni.

Od czego zależą koszty rekuperacji?

System rekuperacji Kraków nie będzie taki sam w każdym domu. Przede wszystkim wynika to ze zróżnicowanego zapotrzebowania. W przypadku domów o ogromnej kubaturze konieczne będzie zastosowanie również proporcjonalnie dużych mocy wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Pamiętajmy, że to właśnie ten system odpowiada za to, ile powietrza będziemy mieć do dyspozycji. Kolejnym czynnikiem różnicującym jest efektywność odzyskiwania ciepła. Nie jest ona taka sama dla każdego systemu. W dużej mierze istotna jest w tym przypadku skuteczność działania samego wymiennika ciepła. Ponadto różna może być jakość wykonania poszczególnych elementów. Dotyczy to przede wszystkim trwałości samego rekuperatora. Podobnie jak w przypadku innych inwestycji ważne jest również to, gdzie dokonujemy inwestycji. W niektórych częściach Polski koszty będą wyższe niż w jej innych stronach.

Finansowa zasadność stosowania rekuperacji

Instalacja rekuperacji w domu prowadzi do osiągnięcia różnorodnych korzyści, ale jedną z nich jest sam aspekt finansowy. Najczęściej określa się, że okres zwrotu w tę technologię wynosi od 8 do 10 lat. Przez kolejne lata urządzenie będzie działało, przynosząc korzyści dla domowego budżetu. Zyski finansowe wynikają oczywiście z potrzeby zużycia mniejszej ilości paliwa do ogrzewania budynku. Świeże powietrze przyjmuje część ciepła od tego, które wcześniej zostało nagrzane, a teraz będzie usuwane z domu. Ostatecznie konieczne jest podwyższenie jego temperatury o mniej ℃. Oznacza to mniej spalonego węgla kamiennego, drewna kawałkowego lub pelletu. Instalacja pompy ciepła w połączeniu z rekuperacją oznacza mniejszą wymaganą moc urządzenia.

Co zyskujemy za te koszty?

Istotne jest to, co zyskujemy w związku z odniesionymi kosztami. Przede wszystkim w kwestii finansowej wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła jest inwestycją. Wyższe koszty inwestycyjne są związane ze znacznie tańszą eksploatacją źródła ciepła. Nie możemy traktować jednak tego w oderwaniu od pozostałych korzyści. Przede wszystkim wentylacja mechaniczna prowadzi do uzyskania w domu wyższej jakości powietrza. W jaki sposób się to odbywa? Powietrze nawiewane musi przejść przez filtr. Ten z kolei jest dostosowany w taki sposób, żeby wychwytać nawet niewielkie zanieczyszczenia, które z czasem mogą prowadzić do znaczących szkód dla naszego zdrowia. Istotna jest również możliwość dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza. Dostępne sterowniki pozwalają na jego odpowiednią regulację.

Koszty a moment podjęcia decyzji

Koszty wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła będą niższe, jeśli przewidzimy tę technologię w momencie powstawania budynku. W tej sytuacji nie trzeba inwestować w zbędne kanały, które wykorzystywane są do wentylacji grawitacyjnej. Ponadto możliwe jest zastosowanie okien, które nie mogą się otwierać, a jednocześnie są tańsze. Wentylacja mechaniczna dba o operowanie dostępnym w domu powietrzem i tym samym otwieranie okien nie jest wymagane. Nie zmienia to faktu, że takie również warto posiadać w budynku. Koszty mogą również zostać obniżone, gdy skorzystamy z państwowego dofinansowania. Program “Czyste Powietrze” wspiera ekologiczne technologie, a rekuperacja do nich należy. Sprowadza się ona przecież do ponownego wykorzystania ciepła, które już wcześniej zostało wytworzone. Ponadto rekuperacja świetnie współgra z innymi rozwiązaniami. Przede wszystkim z dobrze ocieplonymi domami o wysokim współczynniku szczelności.

Back To Top